Pyhät tilat ja kirkkorakennukset

 


KODIT KOKOONTUMISPAIKKOINA


Kirkosta käytetään usein nimikettä Jumalan huone tai Herran temppeli. Kristinuskon alkuaikoina kirkkona oli useimmiten tavallinen koti. Ainoa välttämätön sisustus oli ehtoollispöytä.

Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin".
      Apostolien teot 2:46

Alttarista eli ehtoollispöydästä tuli sittemmin kirkon pyhin paikka, koska siinä nautittiin pyhä ateria, Kristuksen ruumis ja veri. Juuri alttareiden alle on alle on usein haudattu myös pyhimyksiä (esim. marttyyreitä).ENSIMMÄISET KIRKOT


Kristillisen kirkkorakennuksen esikuvat ovat juutalaisessa ja osin myös antiikin kulttuurissa. 200-luvun alkupuolelta tunnetaan ensimmäiset vakinaisena jumalanpalvelustilana käytetyt rakennukset.HAUTAKIRKOT


Antiikin kulttuuri korosti hautaa pyhänä paikkana. Myös kristityt kokoontuivat marttyyrien haudoille, jotka olivat ulkona tai katakombeissa, viettämään rakkauden ateriaa. Vähitellen näiden hautojen suojaksi rakennettiin kirkkoja. Kirkon pyhäksi julistamien ihmisten jäännöksiä voitiin siirtää myös muualle rakennettuihin tärkeisiin kirkkoihin.

Ajatus kirkkotilasta Jumalalle erityisesti pyhitettynä paikkana kehittyi vähitellen 300-luvulta lähtien. Kirkkoja alettiin rakennetaan Israeliin pyhälle maalle ja pelastushistoriallisesti merkittäville paikoille. Hautakirkoissa alttari oli marttyyrin haudan päällä. Marttyyrin hauta oli kryptassa. Kryptan kohdalla kirkon lattia oli korotettu ja sitä ympäröi kirkon ns. kuori.SUURTEN KIRKKOJEN RAKENTAMINEN ALKAA


Antiikin yleisen kulttuuriperinteen vaikutus kirkkorakennukseen korostui 300-luvulta lähtien, kun kristinusko saavutti yhteiskunnallisesti tunnustetun aseman  (ns. konstantinolainen käänne )  ja sai paljon uusia kannattajia. Juuri silloin kokoontumistiloihin alkoi kohdistua uusia vaatimuksia. Keisarit rakennuttivat komeita kirkkorakennuksia, joiden piti osoittaa uuden uskonnon loistokkuus entisiin pakanakultteihin verrattuna. Kirkosta tehtiin Jumalan palatsi. Keisarin arkkitehtien avustuksella luotiin kaksi kirkkotyyppiä: lännessä pitkänomainen basilikakirkko ja idässä bysanttilainen keskeiskirkko.BASILIKAKIRKKO LÄNNESSÄ


Lännessä yleistyi pitkänomainen basilikakirkko, josta muodostui länsimaisen pitkäkirkon esikuva meidän päiviimme asti. Basilikan keskeinen tila oli pitkänomainen halli, jonka pylväsrivistöt jakoivat tavallisesti kolmeen osaan. Basilika oli alunperin yleinen roomalainen yleisten tilojen malli. Esimerkiksi kauppa- ja torihallit olivat basilikoja. Basilikasta tuli ensimmäinen kirkkorakennusmuoto.


Pyhän Paavalin basilika Roomassa

Pyhän Paavalin basilika Roomassa.
Kuvassa olevaa Pyhän Paavalin basilikaa alettiin
rakentaa keisari Teodosiuksen aikana v. 386.
BYSANTTILAINEN KESKEISKIRKKO IDÄSSÄ


Idässä yleisimmäksi kirkkorakennustyyliksi tuli bysanttilainen keskeiskirkko. Sen pohjakaava oli kreikkalaisen, tasavartisen ristin muotoinen ja keskellä oli korkealle kohoava pyöreä kupoli. Valtavan keskeiskupolin mosaiikkien keskushahmona oli bysanttilainen Kristus-hahmo. Tämän tyylin mahtavin edustaja on Konstantinopolin Hagia Sofia  ( = "pyhä viisaus" ). Valtaosa kreikkalaisen alueen ja itäisen Euroopan kirkoista rakennettiin tämän kaavan mukaisesti. Alttaritila varattiin idän kirkon perinteessä jo varhain jumalanpalvelusta toimittavalle papistolle. Se erotettiin, kuten nykyäänkin, ikoniseinällä muusta kirkkotilasta.

 

Tampereen ortodoksinen kirkko

Ortodoksinen kirkko

Ortodoksisen kirkon tunnistaa helposti torneistaan ja liekkikupoleistaan, jotka kuvaavat Pyhän Hengen liekkejä   ( usein niitä kutsutaan virheellisesti sipulikupoleiksi ).ROMAANISET KIRKOT


Romaaninen tyyli sai alkunsa 900-luvulla Länsi-Euroopassa. Kirkot olivat paksuseinäisiä, jyhkeitä ja linnamaisia. Osasyy linnamaiseen rakennustapaan oli ehkä 900-luvun rauhattomuus, elettiinhän viikinkien retkien aikaa. Sisältä romaanisten kirkkojen seinät peitettiin maalauksin. Kaaret olivat pyörökaaria.


Speyerin katedraali - upea romaaninen kirkko

Speyerin katedraali - upea romaaninen kirkko.
Romaanisen tyylin tuntomerkkejä ovat jyhkeys,
linnamaisuus ja pyörökaaret.
Speyer on Reininlaaksossa.GOOTTILAISET KIRKOT


1200-luvulla gotiikka syrjäytti Keski-Euroopassa romaanisen tyylin. Goottilaiset kirkot pyrkivät voimakkaasti ylöspäin. Seinät olivat ohuita ja niissä oli suuria lasimaalauksia. Näin oli mahdollista rakentaa, koska katon ja seinien painoa oli opittu jakamaan kirkon ulkopuolisin ruoteiden avulla. Kaaret olivat suippokaaria ja korostivat siten nekin keveyttä ja ylöspäin suuntautumista. Gotiikan kirkoissa oli mystinen ja harras tunnelma. Korkeissa holvikaareissa kaikuivat keskiajalla gregoriaaniset hymnit, ja lasimaalauksin koristelluista suurista ikkunoista säteili taivaallista valoa. Kuuluisia goottilaiset kirkkoja ovat Pariisin Notre Dame sekä Chartresin ja Amiensin katedraalit Ranskassa.


Notre Damen katedraali - mahtava goottilainen kirkko

Notre Damen katedraali - mahtava goottilainen kirkko
Goottilaisen tyylin tuntomerkkejä ovat korkeus,
keveys ja suippokaaret.
Notre Dame on Pariisissa.


Goottilaistyylinen Erfurtin tuomiokirkko

Goottilainen Erfurtin tuomiokirkko vasemmalla.
Huomaa suippokaaret ja ulkoruoteet.

Keskiajalla kirkon ympärille alkoi kehittyä monia yhteiskuntaelämän toimintoja kuten koulutusta, sairaanhoitoa, köyhäinapua ja tiedonvälitystä. Tiede ja taide olivat myöskin kirkon tukena ja sen palveluksessa. Kirkosta tuli kulttuurimaiseman keskipiste. Keskiajan mahtavien tuomiokirkkojen siluetit kaupunkien yllä kuvastivat kirkon asemaa yhteiskunnassa. Kaupunkien asukkaat, aateliset ja porvarit lahjoittivat usein mielellään rahaa komeiden kirkkojen rakentamiseen, koska mahtava kirkko kuvasti samalla koko kaupungin mahtia. Toisaalta iso ja komea kirkko pyhäinjäännöksineen toi kaupunkiin myös matkustajia ja pyhiinvaeltajia.RENESSANSSIKIRKOT


Renessanssiajan Italiassa gotiikkaa pidettiin barbaarisena luomuksena. Siellä rakennettiin kirkkoja, jotka varustettiin antiikin mallin mukaan pilarein, kupolein ja päätykolmioin. Kuuluisin renessanssikirkko on Rooman Pietarinkirkko.BAROKKIKIRKOT


1600-1700-luvuilla sekä Euroopassa että Latinalaisessa Amerikassa rakennettiin kultauksin ja värikkäin maalauksin koristettuja massiivisia barokkikirkkoja. Ne ovat niin koristeltuja, että rauhalliseen tunnelmaan tottunutta suomalaista voi jopa ruveta ahdistamaan. Koristeita ja voimakkaita maalauksia on joka paikassa.UUSKLASSINEN TYYLI


1800-luvulla jäljiteltiin edellisten vuosisatojen tyylejä ( uusklassisuus, uusgotiikka ). Haluttiin tehdä kirkkoja, joiden tunnelma on perinteinen. Antiikin rakennustapa nousi uudestaan arvoon. Syntyi uusklassismi, jonka mukana kupoli, pilarit ja päätykolmio tulivat tärkeiksi kirkon elementeiksi. Suomessa uusklassismia edustaa esim. Helsingin tuomiokirkko.JUGEND JA KANSALLISROMANTIIKKA


1800- ja 1900-luvun vaihteen tienoilla arkkitehdit alkoivat vastustaa kaavamaista jäljittelyä. Haluttiin käyttää hyväksi uuden rakennustekniikan, metallin, betonin ja lasin käytön monia rakenteellisia ratkaisuja. Syntyi jugend-tyyli, jota Suomessa edustaa kansallisromantiikka (esim. Tampereen tuomiokirkko).FUNKTIONALISMI,   "funkkis"


1930-luvulla korostui kirkon käyttökelpoisuuden vaatimus. Funktionalismissa pantiin pääpaino sille, että rakennustapa ja tyyli laantuivat materiaaleihin ja että lopputulos palveli kirkon tarkoitusta. Rakenteet suunniteltiin pelkistetyiksi. Kirkko oli usein puhdaspiirteinen ja selkeä sekä väriltään valkoinen tai vaalea. Tyylin merkittävin nimi oli Le Corbusier. Myös Alvar Aallon Vuoksenniskan kirkko on kauden erinomainen edustaja.

1950-luvulla syntyivät ensimmäiset sellaiset kirkkorakennukset, joissa nykytaiteen osuus näkyy selvänä (esim: Vencen kappeli). Viime vuosina uusissa kirkoissa ovat yleistyneet lasi-ja seinämaalaukset. Myös moderneja veistoksia käytetään runsaasti.


Teksti:Elina Ahola ja Timo Muola
Lähteet: Lukion uskonnon käsikirja, Otava
         ja Kirkko 2000, Kirjapaja
Kuvat: Timo Muola
Nettisivun teko: Timo Muola


TAKAISIN KIRKKOHISTORIA-SIVULLE

TAKAISIN TAIDE-SIVULLE

TAKAISIN PÄÄSIVUILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKAISIN KIRKKOHISTORIA-SIVULLE

TAKAISIN TAIDE-SIVULLE

TAKAISIN PÄÄSIVUILLE